Start » Resmål » Japan » Att Tänka På Inför Resan Till Japan

Att Tänka På Inför Resan Till Japan

Japan är ett förhållandevis säkert land att resa i. Inbrott och överfall är ovanliga. Kriminella grupper och maffia finns men olyckor drabbar nästan bara inblandade.

Japan utsätts dagligen för jordbävningar men många är för små för att de ska uppfattas. Undersökningar visar att befolkningen oroar sig för större jordbävningar och man har därför ökat beredskapen. Då jordbävningar är så vanliga ingår planering och förberedelser för de i japanernas vardag.

Vid planering av resa till Japan bör man tänka på vart och när man ska åka. Sommaren är varm med hög luftfuktighet och från juni till juli är det regnperiod. I början av året har Tokyo en temperatur på 4 grader och i slutet på augusti är medeltemperaturen 27 grader.

Som svensk kan man vistas i Japan i 90 dagar utan visum. Vill man stanna längre behöver man ansöka om uppehållstillstånd på den japanska ambassaden i Stockholm. I kampen mot internationell terrorism måste alla som reser in i Japan lämna fingeravtryck.

Standarden på sjukvård är hög men det är få som talar engelska. På ambassadens hemsida informeras om sjukhus med engelsktalande personal. Sjukvården är dyr och det är därför viktigt att se till att försäkring är heltäckande.